Vg3 Landbruk


Går du med planer om å overta gården hjemme, eller drømmer om å kjøpe deg en gård i fremtiden?


Vg3 Landbruk er siste året for å fullføre en utdanning som gir deg yrkestittel Agronom. Denne åpner mange muligheter for deg som enten ønsker å drive selv, jobbe som avløser eller innen forvaltning i offentlig sektor.


Du vil i løpet av det siste året komme tett innpå drift, økonomi og vedlikehold av bygninger og maskiner i tillegg til husdyrproduksjoner.


Elevene får utfordringer knyttet til daglig drift på en gård, og bruker praksisukene til å få et innblikk i andre type produksjoner og løsninger.  

Tveit Vidaregåande Skule

Tveit Vgs Skolebrosjyre Ansatte Linker
Tveit Vgs