Vg2 Landbruk og gartneri

En utdanning for deg som ønsker å utdanne deg videre mot yrkestittel agronom eller ønsker å ta Vg3 Naturbruk og oppnå studiekompetanse.


Dette er et allsidig år hvor elevene kommer tettere innpå produksjoner og vedlikehold innen landbruket, samt et innblikk i gartnernæringen.


De deltar aktivt i det sesongbaserte arbeidet på gården, og bruker praksisukene til å jobbe på andre gårder rundt i distriktet.


Elevene drar også på en del gårdsbesøk i distriktet for å lære mer om blant annet eksteriør, foringsmetoder og driftsbygninger.
Tveit Vidaregåande Skule

Tveit Vgs Skolebrosjyre Ansatte Linker
Tveit Vgs