Utdanning innen naturbruk øker stadig i verdi og mange arbeidsgivere ønsker ansatte med en slik bakgrunn. Hvorfor?


Ved å gå naturbruk får elevene kunnskap og erfaringer utenfor boken. Vi ser verdien i naturen og gir elevene kunnskap om hvordan de på best mulig kan forvalte naturen, ivareta miljøet og hindre unødvendig forurensing. Problemstillinger som stadig står på dagsorden.


De får lære og oppleve hvordan maten vår produseres og opplever mestring gjennom å håndtere dyr, maskiner og utstyr.


Ikke minst er dette en spennende vei til å oppnå generell studiekompetanse for de som ønsker å studere videre.


Vg1 Naturbruk

Yrkesfaglig fordypning

På Tveit kan du velge mellom disse fagene i yrkesfaglig fordypning på Vg1


Tveit Vidaregåande Skule

Tveit Vgs Skolebrosjyre Ansatte Linker
Tveit Vgs