Tveit Vidaregåande Skule

Tveit Vgs

Søk skoleplass

For elever som er bosatt i Rogaland og Hordaland finner de Tveit på Vigo. Har du problemer med dette ber vi deg kontakte rådgiver på skolen din, vi opplever at noen finner oss litt ”gjemt” under privatskoler.

For søkere fra andre fylker må en søke på eget skriv som sendes direkte til oss:

epost til kontor@tveit.vgs.no

post: Tveit Vidaregåande Skule
          postboks 54
          5562 Nedstrand


Husk å sende terminkarakterer og/ eller vitnemål med søknaden.

Vi gleder oss til å motta din søknad!

Søknadsfrist 1.mars

Søknadsskjema

Tveit Vgs Skolebrosjyre Ansatte Linker