Tveit Vidaregåande Skule

Utrustar elevar for ei jordnær og verdiskapande framtid

Internat - flytt ut, bo med venner

Internatet har 48 rom disponible for elevene. Disse er utstyrt med seng, pult og klesskap. Hvert rom har egen vask og elevene står fritt til å ta med egne møbler.

Skolen har de siste årene oppgradert store deler av internatet. Matsalen ble pusset opp for noen år siden og  sommeren 2019  ble 3.etasje  ferdigstilt med blant annet teppefliser i gangen.

Etter skoletid er det miljøarbeider på jobb som avløses av nattevakt på kvelden. Elever og foresatte vil alltid nå noen på vakttelefonen ( 95 52 58 53)

For elever som har rett på borteboerstipend er dette på  4 517 kr for skoleåret 2019/2020. For mer informasjon se Lånekassen sine sider. (Les mer)

Priser:
Enerom: 5600 kr/ mnd             56000 kr/året
Dobbeltrom: 4700 kr/ mnd       47000 kr/ året