Historie

Tveit Vidaregåande Skule ble startet som en jordbruksskole i 1877, og har frem til i dag gjennomgått store, og til tider dramatiske, forandringer.

Fylkeskommunen la blant annet ned skolen i 2001, men ble da kjøpt opp av Alsaker fjordbruk med Vinterlandbruksskolen ansvarlig for undervisningen.

Slik var det fram til 2005, da ble gården kjøpt opp av en privatperson, og Vinterlandbruksskolen kjøpte skolen og noe jord.

Etter pålegg fra utdanningsdirektoratet ble det i 2008 dannet en stiftelse bestående av ti kommuner i Ryfylket og på Haugalandet.


I dag

I dag blir skolen drevet som en privat naturbruksskole og kan ta inn elever fra hele landet.

Vi har de siste årene ligget på rundt 80 elever fordelt over 20 kommuner. Flertallet av disse benytter seg av internatet som er knyttet til skolen.

Vi har de siste årene fått byttet tak på skolebygget og fått nytt ventilasjonsanlegg.

I 2013 kjøpte skolen ”Hagebruket” for å styrke utdanningstilbudet.


Annet


Tveit Vidaregåande Skule

Tveit Vgs Skolebrosjyre Ansatte Linker
Tveit Vgs