Tveit Vidaregåande Skule

Utrustar elevar for ei jordnær og verdiskapande framtid

Naturbruk

Å velge naturbruk på videregående er både smart og fremtidsrettet. Ungdommer  i dag er opptatt av hvordan de kan være med på å stoppe den globale oppvarmingen, og dyr sine rettigheter. Hos oss står blant annet disse temaene på timeplanen og elevene får innføring i hvordan vi kan forvalte naturen bærekraftig og miljøvennlig, hvor maten vår kommer fra og bondens viktige rolle for å sikre god dyrevelferd og opprettholde den gode kvaliteten på frukt, grønnsaker, korn, egg og kjøtt.

Veien videre er opp til hver enkelt. Blir det fagbrev, agronomtittel eller vil du holde døren til høyere utdannelse åpen med en studiekompetanse? Valget er ditt, men Tveit Vidaregåande Skule er en god begynnelse.


Vg1 Naturbruk

Alle nye elever søker Vg1 Naturbruk og velger yrkesfaglig fordypningsfag etter interesse. Her kan elevene velge landbruk/anleggsgartner, hund eller hest.

Inne er det matematikk, norsk, engelsk, naturfag og gym. I fagene naturbasert produksjon vil de få innføring i regler og forskrifter for dyrehold i Norge og delta i stell av husdyr. I naturbasert aktivitet  reiser vi på turer, bruker naturen som klasserom og lærer om allemannsretten, sporløs ferdsel, kart og kompass.
Klassen deles i partier og har en del praksisøkter med traktor, sveising, vedlikehold av maskiner- og utstyr, stell av husdyr og planteproduksjon.


Vg2 Anleggsgartner

Arbeidsmarkedet er stadig på utkikk etter gode lærlinger i anleggsgartnerfaget og skolen får årlig flere henvendelser fra bedrifter, så her er det muligheter!

Som anleggsgartner skal du ha god kunnskap om planter og kunne jobbe med naturstein og betongelementer. I tillegg skal du kunne håndtere en del maskiner og utstyr, være nøyaktig og ha et øye for detaljer. En god anleggsgartner er glad i å være ute, liker variasjon og ikke redd fysisk arbeid.

Skolen legger til rette for å opparbeide gode relasjoner i bransjen gjennom utplassering i yrkesfaglig fordypning og praksisuker.

Etter Vg2 Anleggsgartner er det to år i lære for å få  fagbrev.


Vg2 Heste- og hovslagerfaget

Forskning viser at de som driver med hest blir gode ledere. Vi ser gode ledere, men også ungdommer som lærer seg å ta ansvar, viser omsorg og får ”bein i nesen”. Det å jobbe med hest er så mye mer enn det vi ser med det blotte øye.

Elevene lærer om sykdommer, anatomi, fysiologi, naturlig adferd, trening  og foring. De skal kunne ri, kjøre og håndtere hesten i alle situasjoner.  I tillegg skal de være gode medmennesker, vise respekt og kunne gjennomføre aktiviteter med høyt faglig innhold basert på kundens nivå og gjennomføre på en sikker måte.

Etter Vg2 Heste- og hovslagerfaget kan elevene gå ut i lære innen hestefaget eller som hovslager. De fleste går påbygg for å kunne studere videre.


Vg2 og Vg3 Landbruk

Det kommer stadig nye krav innen norsk landbruk. I 2020 kommer det, i tillegg til kravene for husdyrhold, kompetansekrav for de som driver med husdyrproduksjon. Ved å fullføre en treårig agronomutdannelse vil du være godt rustet for kravene som kommer.

På landbrukslinjen er dyrevelferd viktig. Elevene vil, gjennom teori og praksis, få god forståelse for hvordan næringen jobber med, og  for, dyrene i de vanligste produksjonene i Norge. En god agronom kan bruke, vedlikeholde og utføre små reparasjoner på maskiner og utstyr.   Det er fagturer, bedriftsbesøk og landbruksmesser.


Vg3 Studieforberedende naturbruk

Dette tredje året gir studiekompetanse og mulighet til å studere ved universitet og høyskole. Alle som har fullført Vg2 innen naturbruk kan søke her.  Hos oss får elevene fagene naturforvaltning og biologi1 i tillegg. Noen studier gir ekstra poeng for elever som har gått naturbruk på videregående.


Vg4 påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse

NYHET HØSTEN 2019!
Nå kan de som har tatt fagbrev eller fullført treårig yrkesutdannelse ta påbygg hos oss. Dette er et tilbud uavhengig av yrke, men fagprøven må være bestått.

Elever som har fullført Vg3 Landbruk er kvalifiserte og kan i løpet av fire år oppnå yrkestittel agronom og studiekompetanse.

Vg1 Naturbruk

Anleggsgartner

Landbruk

Hest

Vg3 Studieforberedende naturbruk

Vg4 påbygg