Tveit Vidaregåande Skule

Utrustar elevar for ei jordnær og verdiskapande framtid

Søknad kennelplass.pdf Regler kennel.pdf

Søknad kennel

Regler i kennel

Søknad om stallplass.pdf

Søknad stall

Reglar i stallen.pdf

Regler i stall

Reglar for internat og fritid.pdf

Regler internat og fritid

Internat.pdf

Velkommen til internatet

Leigeavtale.pdf

Leieavtale

Skjema for kontaktopplysingar.pdf

Kontakt-opplysninger

Samtykkeerklæring - for bruk av bilete.pdf

Bruk av bilder

Rutine for fakturering.pdf

Rutine for fakturering

Informasjon om betaling.pdf

Informasjon om betaling

Informasjon om stallplass.pdf

Informasjon om stallplass

fraværsregler.pdf

Fraværsregler

Skolerute 2019-20.pdf

Skolerute 2019/ 2020

Kvittering for mottatt informasjon.pdf

Kvittering for mottatt informasjon