Tveit Vidaregåande Skule

Lite frafall og kåret til nr.2 i kvalitet i Rogaland!
Skolekvalitet beskriver skolenes bidrag til elevenes utvikling, og er beregnet ut fra totalt syv indikatorer, b.l.a andel elever som fullfører på normert tid og gjennomsnittskarakterer på vitnemålet.”
Med et landsgjennomsnitt på 3,1 er det ikke tvil om at Tveit Vidaregåande Skule er et godt valg med resultat på 4,6 og dermed nr.2 i Rogaland.
Les mer her.

Videre studier på universitet eller høyskole

Her hos oss kan du inkludere interessene dine i skoledagen de to første årene før du går Vg3 Naturbruk som er studieforberedende. Det vil si at du etter tre år på Tveit kan studere videre på universitet eller høyskole.

Mange av våre elever velger dette og vi ser at det å drive med hest, landbruk eller lære mer om anleggsgartneryrket de første årene øker motivasjonen til å ta studiekompetanse. Det er mulig å ha både hest og hund her slik at man fortsatt er aktiv i stall- og kennelmiljøet.

Ved å velge Vg3 Naturbruk på Tveit vil du, i tillegg til generell studiekompetanse, få fagene Biologi1 og Naturforvaltning. Disse gir deg ekstra poeng når du søker deg videre. Særlig er biologien et av fagene man må ha for å komme inn på en del studier.

Tre år på Tveit- et godt valg!

Tveit Vgs

Åpningstider kontor: 08.30 - 14.00 tlf. 52 77 48 50
Vakttelefon: 95 52 58 53  epost: kontor@tveit.vgs.no

Tveit Vgs Skolebrosjyre Ansatte Linker
Gå til Vigo.no Last ned søknadsskjema

Søknadsfrist 1.mars

Plutselig er det februar og det nærmer seg søknadsfrist for videregående opplæring 1.mars.

Vi minner om at elever bosatt i Rogaland eller Hordaland søker på vigo.no , mens de fra andre fylker benytter seg av søknadsskjema som sendes på epost eller post.

Kontakt kontoret på tlf.  52 77 48 50 eller send epost til kontor@tveit.vgs.no om det er noe vi kan hjelpe med.

Påminnelse til elevene våre

Husk at dere må søke dere videre til Vg2 og Vg3 selv om dere er elev ved skolen innen 1.mars. Har dere spørsmål, eller trenger hjelp til å søke, tar dere kontakt med kontaktærer, Kåre eller Brit.


For de av dere som skal søke høyere utdanning er fristen 1.april.

Vi ønsker alle lykke til!