Tveit Vidaregåande Skule

Nyheter

Aktuelt

Tveit Vgs

Naturbruk

Generell studiekompetanse

Yrkestittel agronom

Fagbrev innen hest

Fagbrev som anleggsgartner

Siste nytt

Facebook

Søknadsfrist 1.mars      Kontakt oss for mer informasjon på tlf. 52 77 48 50 eller send epost til kontor@tveit.vgs.no

Lyngbrenning på timeplanen
Onsdag 15.februar dro flere klasser til Hest i Nedstrand for å gjennomføre en kontrollert lyngbrenning.

Lyngbrenning er en effektiv og skånsom måte å ivareta landskapet. Ved å brenne sent på vinteren før bakkefrosten slipper taket helt og jordsmonnet fortsatt er vått vil det ikke skade røtter og frø. I tillegg ligger dyr fortsatt i dvale og fuglene har ikke startet årets hekking, på denne måten vil det ikke få konsekvenser for disse.

Lyngbrenning åpner opp vegetasjonen og gir rom for ny lyng, gress, urter og gir gode beiter for dyr.

Beskjæring av trær.
Det nærmer seg vår og flere trær trenger en stuss før varmen kommer og næringsstoffene klatrer opp fra røttene.

Dette er en fin jobb for anleggsgartnerne våre og de reiser i disse dager ut på ulike oppdrag i bygden for å få mer trening.

Her oppe på ”Hålekleiv” i Øredalen.


Hjerte, lunger, øyne og nyrer under kniven!
Vg3 Naturbruk har denne uken hatt ulike organer under kniven for å studere de nærmere.

Tveit Vgs Ansatte Linker