Tveit Vidaregåande Skule

Nyheter

Aktuelt

Tveit Vgs

Naturbruk

Generell studiekompetanse

Yrkestittel agronom

Fagbrev innen hest

Fagbrev som anleggsgartner

Siste nytt

Facebook

Praktisk matematikk

Denne uken er det flyt uke, det vil si at vi legger vekk den vanlige timeplanen og fyller dagene med litt mer variert undervisning. På mandag var det derfor satt opp matematikk hele dagen for alle på Vg1.

De ble da delt inn i fire grupper fordelt på fire poster rundt på skolens område hvor ulike praktiske oppgaver skulle løses. Her skulle de blant annet finne volum av en kumme, regne ut hvor mange lass de måtte kjøre for å tømme den, og prisen på drivstoff på disse turene.

På ridebanen skulle det skrapes vekk fem cm med underlag før det skulle fylles med sju cm. Hvor mange kubikk skal kjøres vekk og hvor mange lass skal fylles på?

Ved hjelp av slike oppgaver får elevene en repetisjon før tentamen neste uke når det kommer til volum, overflate og areal.

  


Se så fint!

Iløpet av våren har det vært mange elever i sving for å fornye fasaden på internatet og nå begynner det å se riktig så flott ut!

En del ”sår” er blitt lappet og den grå delen er nymalt. Tilbakemeldingene fra elevene  er veldig positive og de uttrykker at det har vært veldig kjekt å få ta del i dette.

Våronna er godt i gang
Det er mye å gjøre på gården om dagene; her skal det kjøres skit, pløyes, plukkes stein, horves, sås… ja, innimellom har vi for få timer i døgnet for å nå over alt og dette kjenner nok Vg3 agronom- elevene våre på og.

De koser seg ute i praksis og bak rattet på traktoren, men med så mye utstyr i sving kreves det også en god del vedlikehold og det blir noen timer på verkstedet med maskiner og verktøy i sving.

Tlf. 52 77 48 50 vakttelefon 95 52 58 53  

Epost: kontor@tveit.vgs.no  Adresse: Postboks 54, 5562 Nedstrand

Vi har ledige studieplasser til høsten.

Tveit Vgs Ansatte Linker